ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ ทูบีนัมเบอร์วัน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2555,19:59   อ่าน 1488 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงไทยลุกทุ่ง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วลัยภรณ์ อินทริง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2555,19:56   อ่าน 1797 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. จีระวดี อินทิสิทธิ์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:42   อ่าน 1512 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนสอบแข่งขันวิชาการ นานาชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ ศุวิมล อินทริง ด.ญ. กนกวรรณ รังศรี ด.ญ. รัตนาภรณ์ รัตนะ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:35   อ่าน 1523 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนสอบแข่งขันวิชาการ นานาชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นันธิดา สีหา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:29   อ่าน 1446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ขับขานประสานเสียง ม.1-3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:23   อ่าน 1517 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ระบำมาตรฐาน ม. 1- 3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ธนวันต์ พิมพ์โซ ด.ญ. สุกัลยา อินทริง ด.ญ. ธัญญา ไชยกา ด.ญ. ณัฐวดี ไชยกา ด.ญ. ดนิตา อิ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:21   อ่าน 1562 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงคู่ กีฬา สพป.นพ.2
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธนวันต์ พิมพ์โซ ด.ญ.นันธิดา สีหา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2555,19:16   อ่าน 1500 ครั้ง