ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทานตะวันบาน 2019 (อ่าน 194) 14 มี.ค. 62
รับวูดแบจด์สองท่อน (อ่าน 184) 14 มี.ค. 62
28-02-2562 (อ่าน 141) 06 มี.ค. 62
ชมรมบุคลากรนอกราชการ (อ่าน 94) 06 มี.ค. 62
เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 117) 06 มี.ค. 62
ทดลองวิทยาศาสตร์ (อ่าน 127) 06 มี.ค. 62
ฟุตบอลการกุศล (อ่าน 135) 06 มี.ค. 62
สัมภาษณ์พนักงานราชการ สพป.นพ.2 (อ่าน 153) 06 มี.ค. 62
ประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ (อ่าน 151) 06 มี.ค. 62
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 165) 06 มี.ค. 62
จัดนิทรรศการฟ้อนรำ (อ่าน 168) 06 มี.ค. 62
มินิมาราธอน (อ่าน 148) 11 ก.พ. 62
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนภาค ค (อ่าน 190) 11 ก.พ. 62
เลือกสภานักเรียน 62 (อ่าน 178) 11 ก.พ. 62
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 196) 11 ก.พ. 62
วทอ.ศรีสงคราม แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 226) 06 ก.พ. 62
5 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 184) 06 ก.พ. 62
O-net 62 (อ่าน 157) 02 ก.พ. 62
ปลูกทานตะวัน ดาวเรือง 62 (อ่าน 127) 02 ก.พ. 62
พ่อสมศรี ศรีนาทม (อ่าน 150) 02 ก.พ. 62
28 มกราคม 2562 (อ่าน 174) 31 ม.ค. 62
25 มกราคม 2562 (อ่าน 164) 31 ม.ค. 62
ประชุมกรรมการ O-Net ปี 2562 (อ่าน 157) 31 ม.ค. 62
24 มกราคม 2562 (อ่าน 164) 31 ม.ค. 62
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง (อ่าน 189) 31 ม.ค. 62
30/01/62 (อ่าน 174) 31 ม.ค. 62
นมัสการพระธาตุพนม 2562 (อ่าน 160) 31 ม.ค. 62
21 มกราคม 2562 (อ่าน 173) 23 ม.ค. 62
22 มกราคม 2562 (อ่าน 162) 23 ม.ค. 62
23 มกราคม 2562 (อ่าน 180) 23 ม.ค. 62
มอบกระปุกออมสิน (อ่าน 181) 18 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู 2562 (อ่าน 164) 18 ม.ค. 62
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 155) 18 ม.ค. 62
คำขวัญวันครู 2562 (อ่าน 178) 18 ม.ค. 62
มอบเกียรติบัตร (อ่าน 170) 18 ม.ค. 62
อบต.นาเดื่อมอบของขวัญวันเด็ก 2562 (อ่าน 154) 18 ม.ค. 62
วันเด็ก 62 (อ่าน 149) 18 ม.ค. 62
ป้าย ฮักนะ น.อ.พ.2561 (อ่าน 318) 22 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน ครั้งที่ 4 (อ่าน 223) 22 พ.ย. 61
เยี่ยมบ้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (อ่าน 252) 22 พ.ย. 61