ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 250) 25 เม.ย. 62
สงรานต์ 2562 (อ่าน 198) 25 เม.ย. 62
วันเปิดเรียน 2562 (อ่าน 219) 25 เม.ย. 62
ห้านาทีเพื่อนครู (อ่าน 244) 25 เม.ย. 62
งานศพคุณยายนาค (อ่าน 187) 25 เม.ย. 62
โคราช (อ่าน 253) 25 เม.ย. 62
ชื่นชม ยินดี (อ่าน 342) 25 เม.ย. 62
พยาบาลดีศรีโคตรบูรณ์ (อ่าน 302) 25 เม.ย. 62
ทรงพระเจริญ ร.10 (อ่าน 314) 25 เม.ย. 62
ตุ้มโฮม ป.เอก (อ่าน 320) 25 เม.ย. 62
22-03-2562 (อ่าน 404) 23 มี.ค. 62
นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 8 (อ่าน 272) 14 มี.ค. 62
วิ่งเลาะโขงอุเทนวิทยาคาร (อ่าน 247) 14 มี.ค. 62
ชี้แจงรายรับรายจ่ายงานศิษย์เก่า 2562 (อ่าน 313) 14 มี.ค. 62
หลวงพ่อแพงตา เขมิโย (อ่าน 357) 14 มี.ค. 62
ผอ.ป้ายแดง (อ่าน 396) 14 มี.ค. 62
ทานตะวันบาน 2019 (อ่าน 348) 14 มี.ค. 62
รับวูดแบจด์สองท่อน (อ่าน 350) 14 มี.ค. 62
28-02-2562 (อ่าน 244) 06 มี.ค. 62
ชมรมบุคลากรนอกราชการ (อ่าน 178) 06 มี.ค. 62
เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 213) 06 มี.ค. 62
ทดลองวิทยาศาสตร์ (อ่าน 225) 06 มี.ค. 62
ฟุตบอลการกุศล (อ่าน 265) 06 มี.ค. 62
สัมภาษณ์พนักงานราชการ สพป.นพ.2 (อ่าน 261) 06 มี.ค. 62
ประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ (อ่าน 265) 06 มี.ค. 62
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 307) 06 มี.ค. 62
จัดนิทรรศการฟ้อนรำ (อ่าน 310) 06 มี.ค. 62
มินิมาราธอน (อ่าน 284) 11 ก.พ. 62
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนภาค ค (อ่าน 328) 11 ก.พ. 62
เลือกสภานักเรียน 62 (อ่าน 329) 11 ก.พ. 62
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 328) 11 ก.พ. 62
วทอ.ศรีสงคราม แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 424) 06 ก.พ. 62
5 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 328) 06 ก.พ. 62
O-net 62 (อ่าน 265) 02 ก.พ. 62
ปลูกทานตะวัน ดาวเรือง 62 (อ่าน 228) 02 ก.พ. 62
พ่อสมศรี ศรีนาทม (อ่าน 271) 02 ก.พ. 62
28 มกราคม 2562 (อ่าน 316) 31 ม.ค. 62
25 มกราคม 2562 (อ่าน 293) 31 ม.ค. 62
ประชุมกรรมการ O-Net ปี 2562 (อ่าน 283) 31 ม.ค. 62
24 มกราคม 2562 (อ่าน 288) 31 ม.ค. 62