ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนแข่งวิชาการ ระดับชาติ 2562 (อ่าน 65) 17 ต.ค. 62
23-09-2562 (อ่าน 106) 23 ก.ย. 62
17-09-2562 (อ่าน 80) 23 ก.ย. 62
18-09-2562 (อ่าน 95) 23 ก.ย. 62
19-09-2562 (อ่าน 98) 23 ก.ย. 62
13-09-2562 (อ่าน 83) 23 ก.ย. 62
6-09-2562 (อ่าน 56) 23 ก.ย. 62
20-09-2562 (อ่าน 61) 23 ก.ย. 62
07-09-2562 (อ่าน 49) 23 ก.ย. 62
09-09-2562 (อ่าน 36) 23 ก.ย. 62
ผู้ปกครองสามหมู่บ้านบริจาคเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 102) 19 ส.ค. 62
โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่ออบรมเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อ่าน 105) 19 ส.ค. 62
นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 96) 19 ส.ค. 62
ค่ายทักษะชีวิต (อ่าน 98) 19 ส.ค. 62
วันแม่ 2562 (อ่าน 123) 12 ส.ค. 62
ตรวจสุขภาพฟัน (อ่าน 82) 01 ส.ค. 62
28-07-2562 (อ่าน 94) 01 ส.ค. 62
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี (อ่าน 96) 01 ส.ค. 62
สกสค. (อ่าน 111) 01 ส.ค. 62
นิเทศชั้นเรียนโรงเรียนบ้านดงขวาง (อ่าน 94) 01 ส.ค. 62
23-07-2562 (อ่าน 51) 01 ส.ค. 62
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 73) 01 ส.ค. 62
18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 109) 18 ก.ค. 62
15-07-2562 (อ่าน 129) 16 ก.ค. 62
นอพ.โรงทาน (อ่าน 144) 01 ก.ค. 62
29-06-2562 (อ่าน 162) 01 ก.ค. 62
28-06-2562 (อ่าน 141) 01 ก.ค. 62
30-05-2562 (อ่าน 140) 03 มิ.ย. 62
31-05-2562 (อ่าน 150) 03 มิ.ย. 62
23-05-2562 (อ่าน 161) 03 มิ.ย. 62
29-05-2562 (อ่าน 143) 03 มิ.ย. 62
24-05-2562 (อ่าน 146) 03 มิ.ย. 62
วันอนุรักษ์ควายไทย (อ่าน 179) 23 พ.ค. 62
บุญบั้งไฟ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (อ่าน 152) 23 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 156) 23 พ.ค. 62
18-05-2562 (อ่าน 175) 19 พ.ค. 62
ยินดีกับครูแป้ง (อ่าน 170) 19 พ.ค. 62
คืนสู่เหย้า ป.เอก (อ่าน 70) 19 พ.ค. 62
มอบโล่ ผอ.รพ.นครพนม (อ่าน 135) 19 พ.ค. 62
รางวัลคนดีศรีโคตรบูรณ์ (อ่าน 114) 19 พ.ค. 62