ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (อ่าน 815) 03 ก.ค. 59
รายงานซื้อวัสดุก่อสร้างป้ายหน้าโรงเรียน (อ่าน 952) 15 ม.ค. 58
รายงานซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมห้องสมุด (อ่าน 856) 10 ต.ค. 58
รายงานขอซื้อขอจ้างงานบริการซ่อมแซมห้องส้วม (อ่าน 841) 19 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 873) 20 ก.ย. 58
รายชื่อผู้ยื่นซอง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 532) 17 ก.ย. 58
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 593) 29 ส.ค. 58
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 1243) 23 พ.ค. 58