ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Welcome to...
Na-ln Na-O Na-Khoi Phatthana School.
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
๏๏๏โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อของโรงเรียนประชารัฐ ๏๏๏
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
ยินดีต้อ
นรับครั

วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 340 ครั้ง