ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 9) 18 ก.ค. 62
15-07-2562 (อ่าน 12) 16 ก.ค. 62
นอพ.โรงทาน (อ่าน 31) 01 ก.ค. 62
29-06-2562 (อ่าน 33) 01 ก.ค. 62
28-06-2562 (อ่าน 33) 01 ก.ค. 62
30-05-2562 (อ่าน 46) 03 มิ.ย. 62
31-05-2562 (อ่าน 40) 03 มิ.ย. 62
23-05-2562 (อ่าน 44) 03 มิ.ย. 62
29-05-2562 (อ่าน 43) 03 มิ.ย. 62
24-05-2562 (อ่าน 36) 03 มิ.ย. 62
วันอนุรักษ์ควายไทย (อ่าน 63) 23 พ.ค. 62
บุญบั้งไฟ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (อ่าน 55) 23 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51) 23 พ.ค. 62
18-05-2562 (อ่าน 66) 19 พ.ค. 62
ยินดีกับครูแป้ง (อ่าน 59) 19 พ.ค. 62
คืนสู่เหย้า ป.เอก (อ่าน 21) 19 พ.ค. 62
มอบโล่ ผอ.รพ.นครพนม (อ่าน 35) 19 พ.ค. 62
รางวัลคนดีศรีโคตรบูรณ์ (อ่าน 36) 19 พ.ค. 62
แต่งงานลูกสาวเขต (อ่าน 35) 19 พ.ค. 62
แต่งงานครูนา (อ่าน 37) 19 พ.ค. 62
เสริมสร้างคุณธรรม (อ่าน 42) 19 พ.ค. 62
ขับเคลื่อนงานการศึกษา (อ่าน 56) 19 พ.ค. 62
ประชุมกลุ่ม 2562 (อ่าน 56) 19 พ.ค. 62
เปิดกล่องชอล์ค 2562 (อ่าน 50) 19 พ.ค. 62
28-04-2562 (อ่าน 95) 28 เม.ย. 62
บุญเดือน 4 บ้านนาหว้า (อ่าน 44) 25 เม.ย. 62
รุ่นเฟื่องฟ้า 2 (อ่าน 44) 25 เม.ย. 62
ประชุมผู้บริหาร สพป.นพ.2 (อ่าน 48) 25 เม.ย. 62
รุ่นเฟื่องฟ้า (อ่าน 48) 25 เม.ย. 62
ทัศนศึกษา (อ่าน 44) 25 เม.ย. 62
รุ่นเฟื่องฟ้า 3 (อ่าน 48) 25 เม.ย. 62
ซ่อมแซมบ้านพักครู 2562 (อ่าน 43) 25 เม.ย. 62
ประชุมเครือข่ายห้วยโคน และ ร่มสนธิ์ (อ่าน 49) 25 เม.ย. 62
ซ่อมแซมอาคารเรียน 2562 (อ่าน 42) 25 เม.ย. 62
สงกรานต์ สพป.นพ.2 (อ่าน 48) 25 เม.ย. 62
รดน้ำดำหัว (อ่าน 37) 25 เม.ย. 62
บ้าน ผอ.ฉลองชัย (อ่าน 51) 25 เม.ย. 62
บุญบ้านนาอินทร์ (อ่าน 55) 25 เม.ย. 62
วิ่งเพื่อน้อง (อ่าน 47) 25 เม.ย. 62
ฟุตบอลสามนา (อ่าน 57) 25 เม.ย. 62