ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง (อ่าน 36) 20 ก.ค. 65
โครงการลมหายใจเพื่อน้อง (อ่าน 36) 20 ก.ค. 65
แห่เทียนพรรษา ปี 2565 (อ่าน 41) 13 ก.ค. 65
มุทิตาจิต ผอ.เจริญพร คำจารย์ @วังเวียง (อ่าน 44) 13 ก.ค. 65
ผอ.ร่วมรับส่งนักเรียน (อ่าน 43) 13 ก.ค. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2565 (อ่าน 35) 08 ก.ค. 65
รับมอบอุปกรณ์การศึกษา (อ่าน 53) 06 ก.ค. 65
อบรมความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 238) 02 ก.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 242) 02 ก.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 25 มิ.ย. 65
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 393) 09 มิ.ย. 65
ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 403) 24 พ.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรสอนซ่อมเสริม (อ่าน 390) 24 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 386) 21 พ.ค. 65
ประชุมครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 386) 21 พ.ค. 65
พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS) (อ่าน 407) 25 เม.ย. 65
ให้สัมภาษณ์นักศึกษา ป.โท (อ่าน 396) 25 เม.ย. 65
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 25 มี.ค. 65
สนามสอบ NT (อ่าน 445) 25 มี.ค. 65
สัมภาษณ์ครูผู้ช่วย (อ่าน 449) 25 มี.ค. 65
5 มีนาคม 2565 (อ่าน 3176) 05 มี.ค. 65
บุญวันเกิดโรงเรียน 2565 (อ่าน 3423) 02 มี.ค. 65
ดร.นางสาวสไบภรณ์​ พงษ์ศาสตร์​ มาสัมภาษณ์​ในฐานะ​ผู้เชี่ยวชาญ​เพื่อ​ยืนยัน​ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้​ซึ่ง​เป็นนักศึกษา​ปริญญาเอก​สาขาการบริหาร​การศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สกลนคร​ (อ่าน 3367) 02 มี.ค. 65
1 โรงเรียน 1 อาชีพ (อ่าน 3386) 02 มี.ค. 65
เยี่ยม​คารวะ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (อ่าน 3387) 21 ก.พ. 65
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3391) 21 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายก อบต.นาเดื่อ ป้ายแดง (อ่าน 3369) 21 ก.พ. 65
มาฆบูชา ปี 2565 (อ่าน 3395) 15 ก.พ. 65
วทอ.ศรีสงคราม แนะแนวการศึกษา (อ่าน 3395) 15 ก.พ. 65
1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (อ่าน 3376) 15 ก.พ. 65
สอบโอเน็ต ม.3 (อ่าน 3370) 15 ก.พ. 65
สอบโอเน็ต ป.6 (อ่าน 3370) 15 ก.พ. 65
เกษตรอำเภอศรีสงคราม มอบอุปกรณ์ทางการเกษตรให้โรงเรียน (อ่าน 3340) 15 ก.พ. 65
3 กุมภาพันธ์ 2565 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 2565 (อ่าน 3341) 15 ก.พ. 65
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 2565 (อ่าน 3342) 15 ก.พ. 65
ตรุษจีน 2565 (อ่าน 3393) 31 ม.ค. 65
ปลูกทานตะวันครบ 1 เดือน (อ่าน 3393) 31 ม.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียนขยายโอกาส (อ่าน 3385) 31 ม.ค. 65
นิเทศห้องเรียนคุณภาพ (อ่าน 3389) 31 ม.ค. 65