ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พญาวานรเกมส์ (อ่าน 7) 22 ม.ค. 63
วันเด็ก ปี 2563 บริษัทเกี๊ยกทอยส์(ประเทศไทย)จำกัด กทม.มอบของเล่นเพื่อกิจกรรมของเยาวชนในวันเด็กแห่งชา (อ่าน 6) 22 ม.ค. 63
16 มกราคม 2563 (อ่าน 7) 22 ม.ค. 63
Ep.2 การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต2 (อ่าน 10) 22 ม.ค. 63
การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต2 (อ่าน 4) 22 ม.ค. 63
ตัวแทนแข่งวิชาการ ระดับชาติ 2562 (อ่าน 117) 17 ต.ค. 62
23-09-2562 (อ่าน 150) 23 ก.ย. 62
17-09-2562 (อ่าน 129) 23 ก.ย. 62
18-09-2562 (อ่าน 141) 23 ก.ย. 62
19-09-2562 (อ่าน 146) 23 ก.ย. 62
13-09-2562 (อ่าน 120) 23 ก.ย. 62
6-09-2562 (อ่าน 87) 23 ก.ย. 62
20-09-2562 (อ่าน 91) 23 ก.ย. 62
07-09-2562 (อ่าน 75) 23 ก.ย. 62
09-09-2562 (อ่าน 58) 23 ก.ย. 62
ผู้ปกครองสามหมู่บ้านบริจาคเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 137) 19 ส.ค. 62
โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่ออบรมเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อ่าน 140) 19 ส.ค. 62
นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 128) 19 ส.ค. 62
ค่ายทักษะชีวิต (อ่าน 128) 19 ส.ค. 62
วันแม่ 2562 (อ่าน 151) 12 ส.ค. 62
ตรวจสุขภาพฟัน (อ่าน 116) 01 ส.ค. 62
28-07-2562 (อ่าน 124) 01 ส.ค. 62
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี (อ่าน 121) 01 ส.ค. 62
สกสค. (อ่าน 145) 01 ส.ค. 62
นิเทศชั้นเรียนโรงเรียนบ้านดงขวาง (อ่าน 120) 01 ส.ค. 62
23-07-2562 (อ่าน 72) 01 ส.ค. 62
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 96) 01 ส.ค. 62
18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 144) 18 ก.ค. 62
15-07-2562 (อ่าน 168) 16 ก.ค. 62
นอพ.โรงทาน (อ่าน 178) 01 ก.ค. 62
29-06-2562 (อ่าน 202) 01 ก.ค. 62
28-06-2562 (อ่าน 176) 01 ก.ค. 62
30-05-2562 (อ่าน 161) 03 มิ.ย. 62
31-05-2562 (อ่าน 184) 03 มิ.ย. 62
23-05-2562 (อ่าน 200) 03 มิ.ย. 62
29-05-2562 (อ่าน 172) 03 มิ.ย. 62
24-05-2562 (อ่าน 170) 03 มิ.ย. 62
วันอนุรักษ์ควายไทย (อ่าน 212) 23 พ.ค. 62
บุญบั้งไฟ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (อ่าน 175) 23 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 190) 23 พ.ค. 62