ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
89 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านนาชุม-บ้านนาดี   ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 0898409344
Email : charoen3605@gmail.com

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://nopschool.ac.th/complain