รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1qnUjOmREqFcvoZYT7Du90e9rgh1hQG86/view?usp=sharing