ข้อมูลติดต่อ

นายเจริญพร  คำจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
email - charoen3605@gmail.com
โทร.0898409344

--------------------------------------------------
นอพ. รร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา แฟนเพจ
https://www.facebook.com/nopschool99

-------------------------------------------------
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
https://www.facebook.com/nopschool2012