ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญพร  คำจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com