ภาพกิจกรรม
มอบทุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2565
9 สิงหาคม 2565 มอบเงินปัจจัยพื้นฐานอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ(กสศ)ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา จำนวน 165 คน 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 252,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดีใจอิ่มใจที่เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครอง ลูกๆนักเรียนคุณครูครับ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,15:53   อ่าน 85 ครั้ง