ภาพกิจกรรม
โครงการลมหายใจเพื่อน้อง กสศ.
19 กรกฎาคม 2565 ดร.เจริญพร คำจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นพ.2 มอบทุนการศึกษาเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้ โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ยินดีๆ ขอให้ลูกๆ ทุกคนใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ ค่าสมัครเรียน ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
https://www.facebook.com/nopschool99/photos/pcb.1715443178795437/1715439395462482

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,10:13   อ่าน 25 ครั้ง