ภาพกิจกรรม
โครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
19 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ เซียงเซา
หนองผือ ได้มาจัดกิจกรรมโครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยให้นักเรียนแปรงฟันและย้อมสีฟันเพื่อดูความสะอาดในการแปรงฟัน และสอนให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/nopschool99/photos/pcb.1715545715451850/1715539318785823/
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,10:11   อ่าน 39 ครั้ง