ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา ปี 2565
12 กรกฎาคม 2565 คณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นพ.2 ได้ถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดทรายศรี บ้านนาอินทร์ ขอให้ทุกท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1710143282658760&type=3
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,08:12   อ่าน 56 ครั้ง