ภาพกิจกรรม
การอบรมความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 )
1 กรกฎาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  สพป.นพ.2 จัดให้มีการอบรมความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขอบคุณงบประมาณจาก  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยมีคุณหมอสมจิตร พลเทพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาเดื่อมาเป็นวิทยากร
ดูภาพเพิ่มเติม>>>
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nopschool99&set=a.1702629053410183
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2565,17:54   อ่าน 78 ครั้ง