ภาพกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ สวน ส.ชัยรัตน์ฟาร์ม
14 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.คณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอย พัฒนา สพป.นพ.2 ศึกษาดูงานตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ส.ชัยรัตน์ฟาร์ม บ้านอูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4662383617150893&set=pcb.4662390337150221
https://www.facebook.com/photo?fbid=4662728227116432&set=pcb.4662736273782294
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4664912670231321&set=pcb.4664919213564000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4664922833563638&set=pcb.4664932546896000

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,10:03   อ่าน 54 ครั้ง