ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1(เมษายน) รอบ 6 เดือน
29 มีนาคม 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1(เมษายน) รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) ผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,10:33   อ่าน 23 ครั้ง