ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพฟัน
26 มีนาคม 2564 ขอบคุณทีมงาน เจ้าหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ศรีสงคราม ที่ใส่ใจทันตกรรมลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงเวลามาให้บริการเป็นประจำทุกๆปี ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไปด้วยเทอญ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,10:30   อ่าน 22 ครั้ง