ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 /2563
24 มิถุนายน 2563 ขอบคุณ ผอ.ยุทธนา เคนไชยวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสัญทิตย์ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2 คณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ข้อเสนอแนะเราชาว นอพ.ทีมจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป Back to healthy school พวกเรา ต้องชนะ Covid-19 ครับ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>
https://www.facebook.com/pg/nopschool99/photos/?tab=album&album_id=1169057626767331
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,17:56   อ่าน 31 ครั้ง