ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศและประเมินครูผู้ช่วย นางสาวปริยากร มีอำนาจ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม นางสาววรรณวิลาศ เพิ่มศิลป์ สาขา วิชาภาษาไทย
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย นายเจริญพร คำจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นายชวนันท์ ชินพลชาย นางสุวดี บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา และนางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.นพ.2 ได้นิเทศและประเมิน นางสาวปริยากร มีอำนาจ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม นางสาววรรณวิลาศ เพิ่มศิลป์ สาขา วิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,09:44   อ่าน 173 ครั้ง