ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
26 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,09:25   อ่าน 180 ครั้ง