ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอน สาระวิทยาการคำนวณ
คุณครูวจนพันธุ์ อุ่นกลม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูชมภูนุช ทนงค์ สาชาวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูบุญชู ใจใส สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอน สาระวิทยาการคำนวณ 30-31 กรกฎาคม 2562 โดยคุณครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 40 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 120 คน วิทยากร นายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,09:18   อ่าน 197 ครั้ง