ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลศรีสงคราม(ฝ่ายทันตกรรม) มาออกบริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก
30-31 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลศรีสงคราม(ฝ่ายทันตกรรม) มาออกบริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ อุดฟัน ถอนฟัน ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และให้บริการเคลือบฟลูออไรด์วานิช กับนักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุข ขอขอบคุณ แทนเด็กๆด้วยครับ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,09:14   อ่าน 217 ครั้ง