ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน
13 มีนาคม 2562 ประชุมกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคนและนิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน พร้อมยินดีวันเกิด ผอ.ฉลองชัย โกษาแสง ผอ.ยุทธนา เคนไชยวงศ์ ผอ.พิทยา เยียวรัมย์ การศึกษาคือการพัฒนาคนครับ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,21:48   อ่าน 270 ครั้ง