ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศกำกำติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 นิเทศกำกำติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนตามแผนนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นาจาน ดงขวาง เซียงเซากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,21:41   อ่าน 125 ครั้ง