ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายประเทียน อินทริง ร้านคอนกรีตบ้านหนองผือบริจาคเสา 12 ต้น สูง 3 เมตร
นายประเทียน อินทริง ร้านคอนกรีตบ้านหนองผือบริจาคเสา 12 ต้น สูง 3 เมตร
ให้โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนาเพื่อสร้างโรงเรือนไก่งวงและสาธารณประโยชน์ในโรงเรียน
จึงขอบคุณมา. ณ. โอกาสนี้
1  มิถุนายน  2561
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,17:35   อ่าน 99 ครั้ง