ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เปิดเทอมวันแรก....ภาคเรียนที่ 2/2560
ยินดีต้อนรับ......เข้าสู่รั้ว เขียว-เหลือง น.อ.พ.
นางสาวแสนแก้ว สระแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ บุญช่วย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560


โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,11:42   อ่าน 199 ครั้ง