ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ
ประมวลภาพกิจกรรมสวดมนต์
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ
ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,16:43   อ่าน 217 ครั้ง