ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 112
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 888
อาขยานเด็กน้อย 130
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 263
ครูต้องรู้ 233
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 281
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 667
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 225
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 15
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 16
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 12
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 11