ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 61
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 32
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 245
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 701
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 302
ครูต้องรู้ 256
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 289
อาขยานเด็กน้อย 268
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 917
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 138
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 36
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 53
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 36