ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 100
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 878
อาขยานเด็กน้อย 119
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 253
ครูต้องรู้ 223
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 269
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 656
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 215
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 4
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 5
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 1