รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555 /2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2556/1
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาอยพัฒนา ได้รับการสนีับสนุนจาก ชุมชน หน่อยงานองค์กร ด้วยดีเสมอมา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.5 KB