สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 >>> ดาวน์โหลดไฟล์ โลโก้ ข้างล่าง <<<

ตราประจำโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

----------------------------------------------------------------------------------------

      ลักษณะเป็นกรอบวงรี มีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายในวงรีเป็นรูปเสมาธรรมจักรบนพื้นน้ำเงินล้อมรอบด้วยธงชาติ
#หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ภายใต้รังสีสีเหลืองทอง บนพื้นสีเขียว
#ซึ่งหมายถึง
ความสว่างสดใสแห่งปัญญาและคุณธรรม อันเกิดจากความรู้
มุ่งสู่ความเจริญและความอุดมสมบูรณ์

 

 

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB