ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771945
Page Views 2428407
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
นายประหยัด  ไชยกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
ได้นำผ้าป่าจาก โรงเรียนมาทอดถวายที่วัดทรายศรี บ้านนาอินทร์ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม นครพนม
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2555 ได้ยอดรวม 116,449 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
และได้ประสานงานจากโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย. ขอบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง มาให้น้องๆ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com