ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771967
Page Views 2428429
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 -งานบริการจัดการเรียนการอน 
     -งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
     -งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     -งานพัฒนาบุคลากร 
     -งานกลุ่มสาระ 
     -งานทะเบียนวัดผล 
     -งานแนะแนว 
     -งานห้องสมุด 
     -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน ในกลุ่มงานจัดหาวิธีการพัฒนางานวิชาการเสนอแนะแนวทางการ  พัฒนางานบริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com