ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771932
Page Views 2428394
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสานต์ เจริญวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482 - 2485
ชื่อ-นามสกุล :นายเสาร์ ท้าวนาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายถัน วงศ์ษาเนาว์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486 - 2489
ชื่อ-นามสกุล : นายสูรย์ใจ บุณรังศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ยะสานติทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513 - 2521
  
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คัณทักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติ  วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน  พรมโคตร
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญพร คำจารย์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-ปัจจุบัน
 
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
 
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
ประวัติและผลงานผู้บริหาร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com