รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
หมู่ที่ 5 ถนนบ้านนาชุม-บ้านนาดี   ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 0898409344
Email : charoen3605@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :